Regulamin

Regulamin Drogerii Internetowej DermoGold.pl obowiązujący od 25 maja 2018r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Drogerii Internetowej prowadzonej przez DermoGold pod adresem www.DermoGold.pl .

§1 Informacje podstawowe

 1. Sprzedaż detaliczna za pośrednictwem internetu i strony internetowej pod adresem DermoGold.pl, zwaną dalej Drogerią działa w oparciu o sklep zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Pokornej 2 lok. U03, prowadzony przez GENESUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sokołowskiej 9/414, NIP 5272720030, REGON 147410391, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, pod numerem KRS 0000520851, kapitał zakładowy w wysokości 1000.000,00 zł.
 2. Rozpoczęcie korzystania z DermoGold.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez DermoGold oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem stron www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a serwisem DermoGold.pl dotyczy sprzedaży fabrycznie nowych, wolnych od wad środków/produktów (np. kosmetyki, suplementy diety, sprzęt medyczny i inne) dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.  Drogeria zapewnia, że oferowane produkty pochodzą tylko i wyłącznie z hurtowni oraz bezpośrednio od producentów i są w 100 % oryginalne.
 4. Umowa sprzedaży polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w DermoGold poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dostawy Klientowi zamówionego produktu.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie internetowej DermoGold stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie www.DermoGold.pl jest prawo polskie i unijne: Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381).
 7. Technicznym warunkiem do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej wraz z dostępem do internetu. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu cookies, szczegóły w zakładce Polityka cookies.
 8. DermoGold gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.
 9. Kolorystyka zdjęć jak i wygląd prezentowanych produktów na stronach www.dermoGold.pl mogą odbiegać od oferowanych w sprzedaży, co może być wynikiem jakości wykonanych zdjęć. Opakowania prezentowanych na zdjęciach produktów mogą w niektórych przypadkach nieznacznie różnić się od opakowań produktów dostępnych w aktualnej sprzedaży. Opisy Produktów mogą posiadać formę skróconego opisu.
 10. DermoGold nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych przez Klientów produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści ulotek dołączonych do opakowania produktów.
 11. Materiały znajdujące się na stronach internetowych www.dermoGold.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach internetowych dermoGold wyłącznie w celach informacyjnych.
 12. Żadna z informacji publikowanych w na stronach internetowych dermoGold nie stanowi porady o charakterze medycznym.
 13. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie serwisu dermoGold.pl są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Faktury Vat wystawiane są tylko na osoby prywatne. Przez stronę dermoGold.pl nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa.
 14. Klient przed użyciem kosmetyków powinien zapoznać się z ulotką na opakowaniu, która zawiera informacje dotyczące stosowania.
 15. Pracownicy DermoGold służą Państwu pomocą poprzez: - kontakt telefoniczny pod nr: 535370920 lub via e-mail: info@dermoGold.pl
 16. Klient korzystając i rejestrując się w serwisie www.dermoGold.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zamówieniu do wykorzystania ich wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności dermoGold są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.
 17. DermoGold jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Klient dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 13. 15. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. 16. Panel klienta i koszyk są szyfrowane i przekazywane bezpiecznym połączeniu SSL.
 18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.),  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008, Nr 60, poz. 374), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

§2

Zamówienia

 1. Technicznym warunkiem do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej wraz z dostępem do internetu. Wypełnienie i wysłanie zamówienia do dermoGold przez stronę internetową, dostępną pod adresem www.dermoGold.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Składanie zamówienia odbywa się przez 24h na dobę po wyborze artykułów z oferty serwisu dermoGold.pl poprzez prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówień dostępnego na stronie. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
 3. Warunkiem przyjęcia przez dermoGold otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. DermoGold oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 4. Wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości oraz/lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Drogerią Gold a Klientem umowa dotycząca zakupu od dermoGold przez Klienta produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.
 6. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (awaria, błąd) informacja widoczna na stronie internetowej jest nieprawidłowa, a w szczególności nieprawidłowa jest cena produktu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o prawidłowej informacji lub cenie i przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskaniu akceptacji poprawionej treści (ceny) przez Kupującego.
 7. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich, koszt i czasy dostaw opisane są w zakładce Wysyłka.
 8. Odbiór zamówień przez upoważnione Osoby przez Klienta odbywają się dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w weekend i święta są realizowane w następny dzień roboczy.
 9. Czas realizacji zamówień dermoGold wykonuje natychmiast, zwykle w ciągu 1-4 dni (oprócz weekendów i świąt) od zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów w hurtowniach czas oczekiwania może się wydłużyć, o czym Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie.
 10. DermoGold wysyła e-mail na adres podany w formularzu Klienta: - po złożeniu zamówienia na www.dermoGold.pl z informacją o zamówieniu z numerem zamówienia - z informacją o zaksięgowaniu wpłaty i przyjęcie do realizacji - z informacją o odebraniu zamówienia przez upoważnioną przez Klienta firmę kurierską.
 11. Koszt dostarczenia zamówień przez upoważnionych przez Klienta kurierów firmy kurierskiej pokrywa Kupujący.
 12. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w serwisie dermoGold.pl produkty oraz dostawę w terminie pięciu dni od dnia wysłania zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. 
 13. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), dermoGold zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 14. Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny, lecz powiadamia niezwłocznie o tym fakcie dermoGold telefonicznie lub e-mailem.
 15. DermoGold.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a dermoGold.pl nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,- towar został wycofany z obrotu.
 16. Niektóre produkty, szczególnie produkty z krótszą datą ważności ważności lub na zamówienie są dostępne są w ograniczonej liczbie i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień od Klientów na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 17. Wszystkie zamówienia są przygotowywane jedynie przez wykwalifikowany personel dermoGold.
 18. W przypadku zamówień produktów w dużych ilościach prosimy o wcześniejsze potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia.
 19. Jeżeli dermoGold.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego ( incydentalna niezgodność stanów magazynowych, uszkodzenie towaru lub wyczerpanie zapasów w hurtowniach w przypadku produktów na zamówienie ), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.
 20. Przedstawiona oferta dermoGold nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 21. Złożenie zamówienia z odbiorem osobistym w serwisie internetowym nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy konsumentem a sprzedawcą, ale jest jedynie dokonaniem rezerwacji danego towaru.
 22. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień przez strony dermoGold.pl uprzejmie prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie lub listownie na adres podany w zakładce 'Kontakt'.

§3

Płatności i dostawa

 1. Kupujący dokonuje płatności za towar i przesyłkę przelewem(wykonując przelew na konto dermoGold wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia) lub gotówką bądź kartą płatniczą podczas odbioru osobistego.
 2. Kupujący uiszcza koszty dostawy przesyłki według cennika umieszczonego na stronie dermoGold.pl w zakładce „Koszt dostawy”. Wysyłamy tylko przesyłki do 20 kg.
 3. Zamówiony przez Kupującego towar dermoGold.pl wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost, Paczka w Ruchu bądź przygotowuje do odbioru osobistego w  Aptece Gold przy ul. Pokornej 2 lok. U 03 w Warszawie.
 4. Towary wysyłane przez dermoGold za pośrednictwem DPD zostają doręczone w ciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania.
 5. Każdorazowo otrzymując zamówienie Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. W przypadku nieprawidłowości prosimy o spisanie protokołu w obecności kuriera. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący natychmiast powinien poinformować dermoGold.

§4

Reklamacje

 1. DermoGold wykorzystując wieloletnie doświadczenie w branży kosmetycznej dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Kupującego z usług było jak największe. W przypadku reklamacji prosimy Państwa o kontakt z nami w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej sytuacji. W pełni ponosimy odpowiedzialność za powstałe błędy i dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.
 2. DermoGold.pl zobowiązana jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić dermoGold reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dermoGold.pl lub pisemnie na adres: dermoGold, ul. Pokorna 2 lok. U03, 00-199 Warszawa.
 3. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 4. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), dermoGold.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 5. DermoGold.pl ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 6. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym dermoGold, która niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli dermoGold.pl nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez dermoGold usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez dermoGold.
 7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, dermoGold.pl nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.
 8. Reklamowane towary należy dostarczyć do dermoGold wraz z wypełnionym „protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przesyłkę należy opatrzyć wyraźnym dopiskiem na przesyłce: „REKLAMACJA TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: dermoGold, Pokorna 2 lok. U03, 00-199 Warszawa.
 9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia nadawanej do dermoGold przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez dermoGold (karton + wypełnienie).
 10. DermoGold.pl bierze pełną odpowiedzialność w przypadku nieotrzymania przez Klienta zamówienia z winy firmy kurierskiej. W takiej sytuacji dermoGold.pl zwraca Klientowi wpłacone środki lub ponownie nadaje zamówienie.

§5

Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do dermoGold.pl zwróci konsumentowi całość otrzymanej od konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej info@dermoGold.pl lub pisemnie na adres dermoGold, Pokorna 2 lok. U03, 00-199 Warszawa.
 3. W przypadku zwrotu produktów należy odesłać go wraz z paragonem lub fakturą VAT (dowodem zakupu). Koszt odesłania zwrotu produktów wynikający z rezygnacji zakupu pokrywa Klient. DermoGold.pl zwraca należność na konto Klienta lub wymienia na inny produkt, zgodnie z decyzją Klienta.
 4. Zwrócone towary dermoGold.pl przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: dermoGold, Pokorna 2 lok. U03, 00-199 Warszawa.
 6. DermoGold.pl zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez dermoGold (karton + wypełnienie). UWAGA: Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: - w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym dermoGold.pl informowała klienta przy składaniu zamówienia, - w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

§6

Usługi edukacyjne

 1. Wszelkie udzielane porady mają wyłącznie charakter edukacyjny.

§7

Prawa autorskie

 1. Zdjęcia wykonane przez dermoGold są chronione prawem autorskim, zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994r (Dz.U. z 2006r, Nr 90 poz. 631). DermoGold nie wyraża zgodny na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie materiałów graficznych, tekstowych, rozwiązań informatycznych czy informacji zawartych na stronach dermoGold.pl w części czy w całości bez zgody autora.
 2. Przystępując do korzystania z serwisu dermoGold.pl, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 3. Wszystkie użyte na stronie internetowej dermoGold.pl znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

§8

Ochrona Danych Osobowych

 1.  Drogeria gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Drogeria zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
 2. Drogeria jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393,  polegającą na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej - do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Aptece transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl wyrażonych opinii przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Kupujący dokonujący zakupu w Drogerii może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.   
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Drogeria podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej DermoGold poświęconej polityce prywatności.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel